درباره ما

وقتی در سال 1396 دختر شش ساله ام ناگهان به بیماری سرطان خون مبتلا گردید برای نجاتش با توجه به نبود امکانات در شهر شوشتر به کادر درمان و بیمارستان های اهواز، شیراز و تهران مراجعه کردیم ولی متاسفانه جواب همه آنها این بود ” سرطان بدخیم گرفته ببریدش خانه و ضمن استفاده از داروها برایش دعا کنید.عمر و شفایش دست خداست “. ما هم با نا امیدی از بنده های خدا، دل در گرو لطف خدا بستیم و فرزندمان را بعد از یک ماه آوارگی به شوشتر بازگرداندنیم. ولی از تلاش دست نکشیدیم و با استفاده از امکانات محدود در شهر های شوشتر و اهواز با توکل به عنایت های خدای متعال و توسل به آبروی آبرو داران درگاهش درمان را شروع کردیم. در راه مبارزه با این بیماری سخت، شرح مشکلات مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد که از آن صرفنظر می کنم اما هموطنان گرامی بدانید مبارزه با این نوع بیماری ها از توان بسیاری از خانواده ها خارج است و بدون کمک دستهای سخاوتمند خیرین غیر ممکن است. وقتی مشکلات را با تمام وجود لمس کردیم، پس از دوندگی های بسیار، موسسه نیکوکاری یاریگران بیماران سرطانی نرگس شوشتر را در خردادماه سال 1398 به ثبت رساندیم. به امید سربلندی و سرافرازی همه شما خوبان ؛ در پناه توجهات خدای متعال در کنار خانواده محترمتان تندرست و سلامت و موفق باشید. مدیرعامل موسسه نرگس صادقیان پور